سفارش گوگل ادوردز

سفارش تبلیغ در گوگل

توجه: حداكثر 25 حرف وارد شود , فضاي خالي بين كلمات هم کاراکتر محسوب مي‌شود

توجه: حداكثر 25 حرف وارد شود , فضاي خالي بين كلمات هم کاراکتر محسوب مي‌شود

توجه: حداكثر 25 حرف وارد شود , فضاي خالي بين كلمات هم کاراکتر محسوب مي‌شود

توجه : پسوند ir جزو تحریم های گوگل محسوب می شود فقط دامنه های بین المللی انتخاب گردد.

لطفا صبر کنید
 
X

تبلیغ در گوگل | تبلیغات در گوگل | تبلیغات گوگل|تبلیغ گوگل

¤