در نهایت پس از وارد کردن اطلاعات تبلیغات دکمه ذخیره و عبور به مرحله بعد را میزنیم میبینم کار به اتمام رسیده است و آگهی در دست برسییا همانUnder review قرار میگرد تا از طرف گوگل تایید گرددیا همانApproved.
نکات مهم در تب کلمات کلیدیKeywords :
در این تب لیست کلمات کلیدی گروه ها در کمپ مشخص می باشد.
میتوان نرخ کلیک تعداد نمایش کلمه و همچنین تغییر نرخ کلیک و دیدن رتبه یا همان QUALITY ACORE را مشاهده و برسی نمود.
میتوان در زمانی که رقابت بالا می باشد نرخ کلیک را افزایش  و در شب نرخ رو کاهش داد کلا نبض کنترل آگهی در این تب می باشد. توضحیات بیشتر را در مقالات بعدی برسی نمایید. با سپاس