تمامی مراحل ثبت سفارش در ادوردز 20 زیر مجموعه عرش هاست بدین صورت میباشد :

قیمت ها بروز تغییر میکنند چراکه متاثر از نرخ ارز میباشند.

سفارش های حضوری در نزد مشتری بعد از احراز هویت ارسال میشود و تحویل مشتری میگردد.

روال ثبت سفارش غیر حضوری :

ثبت نام در وب سایت و احراز هویت

کدملی و شماره کارت پرداختی بنام فرد حقیقی میبایست باشد

انالیز کلمات ثبت شده در سفارش و تعیین قیمت

ارسال به اکانت و فعال سازی در مدت زمات تعیین شده

در صورتی که مشتری ناراضی از ادامه تبلیغات باشد مدت زمان سپری شده از حساب کسر و مابقی مبلغ عودت داده میشود.